Firemné video

Prezentujte svoju spoločnosť na vysokej úrovní. Hravá forma prezentácie spoločnosti v súlade s jej filozofiou a firemnou identitou.

Úspešné firemné video

Firemné video alebo video marketing, prináša revolúciu v tom, ako sa firmy približujú k svojím on-line marketingovým stratégiám. Firemná video prezentácia poskytuje široké možnosti využitia prezentácie spoločnosti. Ak sa chcete dozvedieť v rýchlosti viac o firme, je dôležité sledovať video na firemnej stránke.

Rast obľúbenosti videa sa pripisuje prechodu z desktopu na mobil. Viac ako kedykoľvek predtým si môže ktokoľvek prezerať obsah v dlani svojej ruky. Digitálna technológia je dnes lacnejšia a kvalitnejšia ako kedykoľvek predtým. Táto kombinácia vytvára neobmedzené možnosti, ako zapájať ľudí do obsahu.

Firemné video je dôležitá súčasť marketingovej stratégie akejkoľvek firmy.

Vytváranie užitočného obsahu v kombinácii z distribúciou tohto materiálu slúži na oslovenie správneho publika. Proces vytvárania stratégie obsahu závisí od cieľového publika, ktoré má obsah ovplyvniť. Video je dnes najvýhodnejším typom obsahu, ktorý sú ľudia najviac ochotný vnímať.

Aj pre vás je nevyhnutné začleniť firemné video do svojej obsahovej stratégie!

Video je pritom čoraz dôležitejšie pri zvyšovaní návštevnosti webu. Celková návštevnosť webu môže pritom pochádzať až takmer z 80% z videa. Video na vstupných stránkach pomáha tiež výrazne zvyšovať celkovú mieru konverzie.

Ak je vašim cieľom úspech, prinášame vám kreatívne služby pri tvorbe rôznych typov firemného videa. Spoločne nájdeme možnosť, ako vytvoriť užitočné video, ktoré vám pomôže výrazne rásť. Produkcia videa – má za sebou dlhoročné skúsenosti s tvorbou videí, ktoré pomohli získať nových klientov a opätovne osloviť prvotných klientov.

Ešte stále chcete byť priemerný…? Alebo nás kontaktujte, ak chcete byť úspešný!

Fotogaléria z firemných videí