Postprodukcia – color grading / farebná úprava záberov

snímka pred farebnou úpravou colorovaný záber

Zafarbenie “surového” snímku v nahranom režime log-s 3 pomocou pridania emulgátora filmového negatívu (Eterna500) pre filmovú atmosféru záberu. Snímok bol následne doladený pre umocnenie emócie zo sledovania.

neupravene video na zelenom platne animácia vo videu

Natáčanie na zelenom pozadí a “orezanie” postavy zo snímku pre zmenu pozadia. Následné doplnenie grafických animácií podľa scenára.