ikona kamery

Tvorba videa

Video je ľahko zapamätateľné a pre sledujúceho vytvára príjemnú až zábavnú formu vstrebávania informácií. V kombinácii s hudbou navodí umocnený vizuálny zážitok, ideálny pre prezentáciu.

ako vznika video

Predpríprava videa

Stretnutie s klientom, predstava klienta, jeho možnosti a naše rady. Zadefinovanie si pre koho bude video určené, čo chceme docieliť a čo má video odkomunikovať.  Vyberieme formu videa, obsah a vhodnú dĺžku podľa platformy, na ktorej bude video prezentované. Podľa potreby sa vymyslí idea, scenár prípadne obrázkový scenár/storyboard. Určí sa kde a kedy sa bude natáčať.

obrázkový scenár videa

Natáčanie videa, príprava scény a nastavenie techniky

Príprava natáčaných scén: nasvetlenie, prispôsobenie vzhľadu scény. Výber konkrétnej kamerovej techniky podľa dynamiky záberu, použitie vhodného objektívu prípadne nastavenie mikrofónu pri nahrávaní zvuku. Nastavenie kamier a stabilizačnej techniky (gimbal, kamerový slider, statív). Komunikácia s komparzistami a prekonzultovanie ich hereckých úloh. Samotné nahrávanie pripravených scén.

Kamerová technika
ako sa natáča pripravená scéna
Výkonné 1600W halogénové svetlo
LED svetlá
vývojár – učinkujúci
designerka – učinkujúca
Kamerový slider so statívovou hlavou – kameru ju možné posúvať zľava do prava po malých koľajniciach
Kamera – fullframe zrkadlovka s nahrávaním 4K
Kameraman a ostrič
Softbox na rozptyl ostrého svetla

Nahrávanie pripravenej scény. Poznámka: príprava scény zaberie 30-60 minút, v závislosti od náročnosti záberu a predispozície scény.

Postprodukcia a strih videa

Výber tých najlepších natočených záberov, ich strih do chronologickej línie. Vyhľadanie vhodnej tematickej hudby, ktorá video podčiarkne. Finálny strih jednotlivých záberov  presne na frame a hudbu. Finálne “zafarbenie/color grading” a korektúra farieb, svetiel a tieňov, pridanie tematických filtrov/LUTs pre zjednotenie farebnosti snímkov. Pridanie potrebnej grafiky alebo textových tituliek. Následné odovzdanie klientovi na prvotné pripomienkovanie.

Farebná úprava záberov
farebná úprava záberov

Farebná úprava leteckého záberu z dronu v strihovom a post-produkčnom programe DaVinci Resolve Studio.

FAQ / Čo vás bude zaujímať pri tvorbe videa?

Akú formu má mať video?

Video musí predovšetkým nejakým spôsobom odkomunikovať obsah. V prvom rade to bude vizuálne – natočenými zábermi na danú tému. Video môže byť doplnené animáciou grafiky, titulkami, hudobným podkladom počas rozhovoru alebo dabingom/voiceoverom. Je podstatné uvedomiť si, čo idete ponúkať, pre akú cieľovú skupinu je služba alebo produkt určený, kde bude video prezentované. Napr. v televízii, na Facebooku, na webstránkach, v prevádzkach, na firemných akciách a veľtrhoch.

Aká by mala byť dĺžka videa?

Dĺžka videa si vyžaduje individuálny prístup. Môžeme spraviť aj 7 minútové reklamné video, ale musí mať príbeh, aby ho divák dopozeral celé. Dĺžku videa ďalej definuje jeho forma, či sa jedná napr. o dokument alebo reklamný spot.  Orientačne TV spoty s dĺžkou 15-60 sekúnd, propagačné video na facebook/webstránku 1-2 minúty a firemné videá maximálne 2-4 minuty.

Čo robí video skvelým?

Skvelá myšlienka a unikátne prevedenie nápadu, zaujímavé lokality, dôveryhodní komparzisti – nie strojení, kvalitná kamerová technika, čistota záberov, rôznorodosť, kompozícia obrazu a jej strih na tematickú hudbu. Video by malo divákovi odhaliť nové skutočnosti a pôsobiť na neho presvedčivo, ideálne ho zaujať príbehom a vyvolať v ňom zamyslenie sa nad danou témou. Malo by tiež jednoducho komunikovať s potenciálnym zákazníkom a zreteľne mu vysvetliť svoju podstatu. Platí, že aj ten najlepší produkt potrebuje video reklamu a opačne, že zlý produkt sa dlho predávať nebude ani so super videom.

Koľko stojí vytvorenie videa?

Čím je video kratšie, tým je zväčša finančne menej nákladné. Cenu určuje náročnosť predprípravy videa (idea/scenár, storyboard), použitá kamerová technika, či už naša alebo prenajatá, zabezpečenie prenájmov priestorov (štúdio,…), počet natáčacích dní, či budú použité letecké zábery do videa, rozsah animácií grafiky alebo zložitosť tvorby 3D animácií, náročnosť strihu a postprodukcie plus iné náklady spojené s tvorbou videa.